BC DE SCHALM KENT EEN ACTIEF BESTUUR. NAAST EEN DAGELIJKS BESTUUR ZIJN ER
DIVERSE COMMISSIES, WAARIN ALLE ACTIVITEITEN ONTPLOOIT WORDEN DIE BIJ EEN
SPORTVERENIGING HOREN.
DOOR MET ONS ALLEN DE SCHOUDERS ER ONDER TE ZETTEN BIEDEN WE EEN LEUKE SPORT
AAN VOOR IEDEREEN IN OOTMARSUM EN OMLIGGENDE PLAATSEN ZOALS
BIJVOORBEELD LATTROP,TILLIGTE EN AGELO.

Het dagelijks bestuur

Voorzitter: Paul Grimberg

Penningmeester: Mattheu Stevelink

Secretariaat: Ine Kaptein (ad intrim)

 

Bestuursleden

Coördinator activiteiten: Gerard Kaptein

Coördinator jeugd: Richard Nijmeijer