In het nieuwe seizoen van BC De Schalm zijn er wijzigingen aangebracht in de trainingstijden op de donderdagavond. Zo trainen de junioren van 18.30 – 20.00 uur en de doorstromers/senioren vanaf 20.00 uur. De recreatieve senioren badmintonners starten om 20.30 uur. U bent van harte welkom op onze eerste trainingsavond!