OORKONDE INE KAPTEIN

Op de algemene leden vergadering van BC de Schalm is Ine Kaptein tot ere-lid verklaart, vanwege
haar uitmuntende verdiensten ten bate van deze vereniging gedurende vele jaren.
De titel ere-lid van badmintonvereniging BC de Schalm is bestemd
voor leden, die de continuïteit van de vereniging hebben
gewaarborgd en vorm hebben gegeven aan de vereniging zoals zij nu is.